Posted in: Разное

Фотон википедия: Фотон — Википедия

Содержание

Фотон – Уикипедия

Фотон (от гръцки: φωτός – светлина) е елементарна частица, един от калибровъчните бозони, който е преносител на квант енергия на електромагнитното излъчване. Отличава се от другите елементарни частици по това, че има нулева маса в покой, което означава, че във вакуум се движи със скоростта на светлината. Като всички кванти, фотонът притежава двойствена природа – свойствата на частица и вълна едновременно. Това явление се нарича корпускулярно-вълнов дуализъм. Вълновите свойства на фотона се проявяват чрез рефракция от леща и деструктивна интерференция.

Освен енергия фотонът има импулс и поляризация. Той следва законите на квантовата механика, което значи, че тези характеристики нямат ясно определени стойности за даден фотон. По-скоро те се определят от вероятността да бъде измерена известна поляризация, позиция или импулс. Например, въпреки че фотон може да възбуди дадена молекула, често е трудно да се определи предварително коя точно.

Гореспоменатото определение на фотона като носител на електромагнитното излъчване често се употребява от физиците. Обаче в теоретичната физика той често се смята за преносител на всякакви електромагнитни взаимодействия, включително магнитни полета и електростатично отблъскване на едноименни заряди.

Идеята за фотоните намира приложение в много области като например във фотохимията и при микроскопи с висока разделителна способност.

Теоретично предсказване[редактиране | редактиране на кода]

Лазерни ефекти в мъгла

Идеята за квантовия характер на излъчването и поглъщането на електромагнитна енергия е въведена за първи път от Планк в 1900 година за обяснение на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло. Името фотон дава американският физико-химик Гилберт Нютон Люис[1] през 1926 година. Съвременната теория за фотона е разработена от Алберт Айнщайн[2][3]

[4][5] в периода 1905 – 1917 като опит да се обяснят различни експерименти, един от които е фотоелектричният ефект.

Концепцията за фотона допринася за много нови теории и открития (лазера, кондензацията на Бозе-Айнщайн, квантовата теория на полето), както и практически приложения във фотохимията и компютърната томография.

Съгласно стандартния модел във физиката на елементарните частици, фотоните са отговорни за съществуването на всички електрични и магнитни полета като следствие от симетрията на физичните закони по отношение на временните и пространствените координати.

Експериментално доказателство[редактиране | редактиране на кода]

През 1922 г. Артър Комптън наблюдава, описва и теоретически обосновава ефекта (по-късно наречен ефект на Комптън) на изменение на дължината на вълната на рентгеновите лъчи, вследствие разсейване от свободни електрони. С това експериментално е доказано съществуването на фотона. Впоследствие Боте и Гайгер провеждат опит, който се оказва доказателство на откритието на Комптън. Опитът се състои в това, че на всеки избит фотоелектрон (тоест слабо свързан електрон, избит от фотон, обикновено от някоя от горните Борови орбити) трябва да съответства разсеян фотон, чиято дължина на вълната е различна от първоначалната. Тази дължина на вълната е свързана с Комптъновата, а ъгълът, който траекторията на фотона сключва с избития електрон, е определен от формула, която Комптън извежда теоретично. Опитната постановка се състои в това, че регистрирайки избит фотоелектрон, ние трябва да сме предвидили според горе дадената зависимост на Комптън къде (под какъв ъгъл) и с каква честота (дължина на вълната) трябва да регистрираме еластично разсеян фотон. Опитът, който е проведен отлично, отговаря на зависимостта дадена от Комптън, като в 99% на всеки регистриран фотоелектрон съответства очакваният фотон. Опитът е известен като опит на Боте-Гайгер (1925). За това си откритие Комптън получава Нобелова награда.

Енергия[редактиране | редактиране на кода]

Енергията на фотона е неговата главна характеристика. Във вакуум той се движи със скоростта на светлината и енергията му е E{\displaystyle E\!}, а импулсът му е p{\displaystyle p\!}. Те зависят от неговата честота ν{\displaystyle \nu \!} или съответно дължина на вълната λ{\displaystyle \lambda \!}.

E=ℏω=hν=hcλ{\displaystyle E=\hbar \omega =h\nu ={\frac {hc}{\lambda }}}

където h е константата на Планк, c е скоростта на светлината във вакуум и λ{\displaystyle \lambda } е дължината на вълната му. Той се различава от класическата вълна, която може да приема или отдава произволни количества енергия. За видимата светлина енергията, която пренася един фотон, е равна на:

E=hcλ=(6,626⋅10−34J⋅s)(2,998⋅108m/s)555nm≈2,22eV{\displaystyle E={\frac {hc}{\lambda }}={\frac {(6,626\cdot 10^{-34}J\cdot s)(2,998\cdot 10^{8}m/s)}{555nm}}\approx 2,22eV} (електронволта)

където 555 nm е дължината на вълната, към която човешкото око е най-чувствително (зелената светлина).

p=ℏk=hλ=hνc{\displaystyle p=\hbar k={\frac {h}{\lambda }}={\frac {h\nu }{c}}}

където ℏ=h/2π{\displaystyle \hbar =h/2\pi \!} е константата на Дирак или редуцираната константа на Планк.

Маса[редактиране | редактиране на кода]

Масата на фотона в покой е равна на нула. На практика обаче не съществуват фотони в покой, тъй като това би означавало, че се намират в безкрайно плътна среда (с безкраен показател на пречупване).

Скорост[редактиране | редактиране на кода]

Скоростта, с която се движат всички фотони, не зависи от тяхната енергия, а от средата в която се движат. Във вакуум тя е равна на с (виж скорост на светлината). В среда с показател на пречупване n скоростта на фотоните е c/n.

Интензитет[редактиране | редактиране на кода]

Интензитетът на електромагнитната вълна зависи от броя на нейните фотони, които преминават за единица време през единица площ от равнина, перпендикулярна на посоката на разпространение на фотоните (при кохерентни плоски вълни) или от повърхността на сфера с център излъчващото тяло (при радиално излъчване).

Символично представяне[редактиране | редактиране на кода]

Можем да мислим за фотоните като за „кутийки“, които се движат по определена траектория, или „по релси“. Товарът, с който са пълни, е енергията, която пренасят, като тя може да се товари и разтоварва. Скоростта не зависи от съдържанието им, а от „триенето по релсите“.

 1. Lewis, GN. The conservation of photons. // Nature 118. 1926. с. 874–875.
 2. Einstein, А. Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt (trans. A Heuristic Model of the Creation and Transformation of Light). // Annalen der Physik 17. 1905. с. 132 – 148..
 3. Einstein, A. Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung (trans. The Development of Our Views on the Composition and Essence of Radiation). // Physikalische Zeitschrift 10. 1909. с. 817 – 825..
 4. Einstein, A. Strahlungs-emission und absorption nach der Quantentheorie. // Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 18. 1916a. с. 318.
 5. Einstein, A. Zur Quantentheorie der Strahlung. // Mitteilungen der Physikalischen Geselschaft zu Zürich 16. 1916b. с. 47. Also Physikalische Zeitschrift, 18, 121 – 128 (1917).

Фотон — Уикипедия

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет

Лазердің когерентті сәулесіндегі фотондар

Фотон (грек. phos, photas — жарық) — электрмагниттік сәуленің (жарықтың) элементтeр бөлшегі.

Фотон зарядсыз бейтарап (нейтрал) бөлшек. Ол вакуумде с=3108м/с жылдамдықпен тарайды. Оның энергиясы () жиілігімен () анықталады: =h/с, оның тыныштықтағы массасы m=0. Фотон электрмагниттік әсерлесуді тасымалдайтын бөлшек. Зарядталған бөлшектердің фотондарды шығаруы немесе сіңіруі барлық электро-магниттік процестердің негізі болып табылады. Фотон туралы ұғым кванттық теория мен салыстырмалы теорияның даму барысында пайда болды. 1905 ж. А.Эйнштейн фотоэффект құбылысының заңдылықтарын түсіндіру үшін 1900 ж. нем. физигі М.Планк ашқан жарық кванттары туралы ұғымды пайдаланды. Жарықтың фотондардан (кванттардан) тұратындығы люминесценценттік құбылыстар мен фотохим. реакциялар арқылы дәлелденді. “Фотон” терминін ғылымға 1929 ж. америка ғалымы Г.Льюис енгізді. Фотон бозондарға жатады. Оның меншікті импульс моментінің (спинінің) қозғалыс бағытына проекциялары S=1. Классик. электрдинамикада оның бұл қасиетіне көлденең электро-магниттік толқындар сәйкес келеді. электро-магниттік әсерлесуден басқа Фотон гравитац. әсерлесуге де қатысады. Америка физигі А.Комптонның рентген сәулелерінің бос электрондардан шашырауын зерттейтін тәжірибесінде кванттық сәуле (фотон) шығару да зат бөлшектері сияқты кинематик. заңдарға (энергияның және импульстің сақталу заңдарына) бағынатындығы дәлелденді. Фотонның зарядталған лептондармен әсерлесуін (өзара бір күйден екінші күйге ауысуын) кванттық электрдинамика зерттейді.[1]

Дереккөздер[өңдеу]

 1. ↑ «Қазақ Энциклопедиясы» 9 том

Фотон-М4 — Википедия. Что такое Фотон-М4

Фотон-М №4
Заказчик Россия Совет РАН по космосу, Федеральное космическое агентство РФ
Производитель Россия ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
Задачи исследования в области космической биологии и физиологии, космической технологии и биотехнологии, получение новых знаний по физике невесомости
Спутник Земли
Запуск 18 июля 2014 20:50 UTC
Ракета-носитель Союз-2.1a
Стартовая площадка Россия Байконур Пл. 31
Длительность полёта 45 суток
NSSDC ID 2014-041A
SCN 40095
Технические характеристики
Масса 6840 кг
Срок активного существования 60 суток
Высота орбиты 252 x 531 км

Фотон-М № 4 — российский научно-исследовательский спутник серии «Фотон-М». Предназначен для проведения экспериментов в области биологии, физиологии, космической технологии и биотехнологии в условиях микрогравитации. В результате работы аппарата ожидается получение новых знаний по физике невесомости, отработанных технологических процессов производства полупроводниковых материалов, биомедицинских препаратов с улучшенными характеристиками.

Заказчиками КА «Фотон-М» № 4 выступают Совет РАН по космосу и Федеральное космическое агентство.

Разработку и изготовление ракетно-космического комплекса «Фотон-М» № 4 осуществил Ракетно-космический центр «Прогресс».

Условия полёта

После вывода на рабочую орбиту космический аппарат ориентируется в орбитальной системе координат, затем происходит отключение системы управления и космический аппарат осуществляет неориентированный полёт, это обеспечивает благоприятную гравитационную обстановку на борту для проведения научной программы. После её выполнения восстанавливается ориентация аппарата, производится отделение спускаемого модуля и посадка на Землю.

Особенность Фотон-М4

Ранее в «Фотонах» для обеспечения электроэнергией использовались химические источники тока, и когда они расходовались, полет завершался. Как правило, длительность полета составляла не более 20 суток. На КА «Фотон-М4» бортовые аккумуляторы заряжаются за счет солнечных батарей, что увеличивает срок активного существования спутника на орбите. Также за счет перехода на солнечные батареи среднесуточное энергообеспечение КА увеличено до 1400 Вт (среднесуточное электропотребление обеспечивающей аппаратуры до 500 Вт, среднесуточное электропотребление научной аппаратуры до 900 Вт).

Второе принципиальное отличие от предыдущих «Фотонов» — объединенная двигательная установка. С её помощью возможность изменять параметры орбиты КА после отделения от РН. Если раньше спутник мог работать только на той орбите, на которую был выведен ракетой-носителем (около 300 км), то теперь появилась возможность изменить высоту орбиты. После отделения КА «Фотон-М4» от РН будет запущена двигательная установка, и аппарат выводится на более высокую круговую орбиту (высота 575 км, наклонение 64,90), что позволит улучшить уровень микрогравитации до 10-6

[1].

Запланированная научная программа

Научная программа космического аппарата подразумевает проведение ряда экспериментов[2].

Эксперимент «Геккон-Ф4»

Целью данного эксперимента является изучение влияния микрогравитации на половое поведение, организм взрослых животных и эмбриональное развитие гекконов Phelsuma ornata[en] в двухмесячном орбитальном эксперименте. В эксперименте участвуют четыре самки и один самец.

Научный руководитель: д.б.н., проф. Савельев С. В.

Головные организации — исполнители:

Задачи:

 • создать условия для полового поведения, копуляции и размножения гекконов в орбитальном эксперименте;
 • заснять на видеокамеру половое поведение Phelsuma ornata и возможную откладку яиц, а также обеспечить максимальную вероятность выживания яиц, которые могут быть отложены в ходе эксперимента;
 • провести гистологические и иммуногистохимические исследования, которые позволят выявить возможные структурные и метаболические изменения в организме взрослых животных, а также особенности отложенных яиц и онтогенеза зародышей;
 • провести микротомографические исследования проксимальных хвостовых позвонков Phelsuma ornata;
 • проанализировать поведение гекконов по материалам видеорегистрации;
 • оценить возможность использования и разведения Phelsuma ornata в многолетних экспериментах.

Соисполнитель:

Эксперимент «Флуотрек»

Цель эксперимента: исследование динамики изменения состояния внутриклеточных систем при действии факторов космического полета; многопараметрический флуоресцентный анализ состояния иммунокомпетентных клеток in vitro в условиях микрогравитации.

Научный руководитель: д.м.н. Буравкова Л. Б.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • регистрация мембранного потенциала митохондрий на разных этапах КП с помощью флуоресцентных зондов;
 • регистрация внутриклеточного рН методом зондовой флуориметрии;
 • анализ влияния температуры на внутриклеточные процессы регуляции функционального состояния клетки in vitro при действии факторов космического полета;

Эксперимент «Метеорит»

Цель эксперимента: Исследование возможности выживания микроорганизмов на материалах, имитирующих основы метеоритов и астероидов.

Научный руководитель: д.м.н., проф., Ильин В. К.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • изучить влияние преадаптации носителей плазмид в условиях космического полета на сегрегационную стабильность плазмид и их мобилизационную активность;
 • изучить ревертирующюю способность микроорганизмов;
 • изучить возможность использования фуллеренов в качестве носителя тест-культур;

Эксперимент «Биофрост»

Цель эксперимента: изучение влияния условий космического полета на микробный комплекс, выделяемый из многолетнемерзлых отложений.

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ильин В. К., д.г-м.н. Гиличинский Д. А.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • подтвердить ранее полученные результатов о влиянии условий полета на численность жизнеспособных гетеротрофных микроорганизмов;
 • сравнить состав выделяемого микробного комплекса до и после полета;
 • провести модельные эксперименты по изучению влияния ионизирующих излучений низкой интенсивности на микроорганизмы в составе исследуемых образцов;
 • провести комплексную оценку воздействия групп факторов на микрофлору исследуемых образцов;
 • определить чувствительность микроорганизмов к различным факторам (группам факторов) в зависимости от возраста образца мерзлоты;
 • установить вероятные причины наблюдаемых изменений и сравнение полученных данных с результатами модельных экспериментов;

Эксперимент «Микология»

Цель эксперимента: структурно-функциональное исследование роста и развития чистой грибной культуры и грибной споровой массы (Pleurotus ostreatus), а также слоевища грибных симбиотических организмов (лишайники Peltigera aphthosa и Hypogymnia physodes) в условиях космического полета.

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ильин В. К.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Эксперимент «Биотрансформация»

Цель эксперимента: изучения процесса биодеградации полиэтиленовой пленки микроорганизмами без внесения дополнительных ингредиентов и принудительного удаления продуктов метаболизма в условиях космического полета.

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ильин В. К.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • оценить эффективность микробной декомпозиции биодеградируемого полимера в условиях космического полета;
 • оценить химический состав продуктов биодеградации;
 • оценить возможность микробной доочистки жидких продуктов первичной биотрансформации.

Объекты исследований: культуры аэробных бактерий, осуществляющие микробную декомпозицию биодеградируемого полимерного материала, используемого в качестве упаковочного средства.

Эксперимент «Биоэлектричество»

Цель эксперимента: исследование процесса получения электричества с помощью микроорганизмов — электрогенов в условиях невесомости.

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ильин В. К., к.т. н. Смирнов И. А.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • исследовать процессы формирования биопленок, содержащих микроорганизмы — электрогены на поверхности электродов в условиях невесомости;
 • исследовать влияние невесомости на величину электродных потенциалов микробного топливного элемента;
 • исследовать вклад седиментационного потенциала (потенциала Дорна) в величину электрического напряжения микробного топливного элемента;
 • исследовать энергетические характеристики процесса получения электричества с помощью микроорганизмов — электрогенов в условиях невесомости.

Объекты исследований: электрохимическими объектами исследований являются электроды (аноды и катоды) и катионообменные мембраны, образующие микробный топливный элемент; биологическими объектами исследований являются микробные ассоциации и/или чистые культуры микроорганизмов — электрогенов.

Эксперимент «Биорадиация-Ф»

Цель эксперимента: изучение биологически значимых характеристик космического ионизирующего излучения и эффектов его воздействия на биообъекты в условиях открытого пространства и внутри спутника.

Научный руководитель: к.физ.-мат. н. Шуршаков В. А.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • проведение полетных радиобиологических экспериментов на биообъектах, не требующих создания и инсталляции на борт специальных систем поддержания их жизнедеятельности, и радиационно-физическое сопровождение этих и других экспериментов на КА «Фотон-М» № 4;
 • отработка методов и средств измерения спектра линейной передачи энергии космического излучения;
 • отработка средств и методов контроля радиационных условий с учётом вклада в дозу вторичных нейтронов космических излучений;
 • исследование радиационно-защитных свойств перспективных материалов в натурных условиях;
 • верификация методов расчета прохождения космических излучений через вещество защиты космических аппаратов с учётом вклада вторичных нейтронов;
 • верификация модельных описаний радиационных условий в околоземном космическом пространстве.

Объекты исследований: сухие семена, яйца шелкопряда, другие биообъекты, не требующие поддержания жизнедеятельности в условиях космического полета.

Научная аппаратура

Основной источник: [3]
Наименование аппаратурыНазначениеРазработчик (соисполнитель)
КБТС15Проведение исследований в области космического материаловедения, получение кристаллов большего размера для последующего промышленного примененияКБОМ им. В. П. Бармина
КСКМИсследование возможности трехосной компенсации низкочастотных микроускорений в ориентированном орбитальном полете КАГОУ ВП СГАУ
БиокультиваторПроведение биологических исследований в условиях космического полетаГНЦ РФ ИМБП РАН
ГК-04Проведение физиологических и биологических исследований на гекконах в условиях космического полетаСанкт-Петербургский филиал ФГУП «ЭПМ» ФМБА России СКТБ БИОФИЗПРИБОР
Платы полезной нагрузки ППН1, ППН2, ППН3 (в контейнерах снаружи СА)

Дозиметр РД3-Б3, НА «СПД», НА «Брадоз», сборка «Баблл детекторы» и др. (внутри СА)

Проведение автономных биологических, радиационно-физических, радиобиологических экспериментов в условиях космического полетаГНЦ РФ ИМБП РАН
Автономная научная аппаратура в том числе ФЛЮОР-П, МТЭ и др.Проведение экспериментов с гидробионтами и малыми цикловыми рыбами в водной среде в условиях космического полетаГНЦ РФ ИМБП РАН (ЗАО СКБ ЭО при ГНЦ РФ ИМБП РАН, ООО «НПП «БиоТехСис»)
Виброкон-ФМИзучение влияния управляемых вибраций на тепломассоперенос в жидкой фазе при моделировании направленной кристаллизации в условиях космического полетаЦНИИМаш (ЦСП)
СВС-ФМИсследования процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтезаЦНИИМаш (ЦСП)
ИМ-ФМРегистратор микроускоренийЦНИИМаш (ЦСП)
КалибрИсследование фазового перехода в эвтектических низкотемпературных сплавахЦНИИМаш (ЦСП)
Биоконт-ФЭПроведение экспериментов по гравитационной биологии и биотехнологииЦНИИМаш (ЦСП)
Виброзащитная платформаСоздание специальных условий для размещения научной аппаратурыЦНИИМаш (ЦСП)

Отказ канала передачи команд

19 июля 2014 года на четвёртом витке была нарушена работа канала приема команд на борту космического аппарата. Канал передачи телеметрической информации при этом продолжал работу. Поступающие данные говорили о корректности работы бортового комплекса управления, что позволяло обеспечить работоспособность и длительную работу аппарата в автономном режиме.[4]

Отказ канала приема команд не позволил осуществить перевод космического аппарата с опорной орбиты на околокруговую орбиту, который был запланирован на третий день после запуска[5].

26 июля связь с биоспутником «Фотон-М4» была восстановлена в полном объёме[6], переданы команды на продолжение выполнения задач полёта[7], однако подъём спутника на более высокую, изначально запланированную орбиту не осуществлялся, чтобы не нарушить условия проведения экспериментов, хотя и на более низкой орбите.

Окончание миссии

Первоначально программа полета планировалась длительность 60 суток[8], но по причине завершения программы научных экспериментов 27 августа, а также временных проблем с получением телеметрии при выполнении полета[9], было принято решение произвести посадку спускаемого аппарата «Фотон-М4» на 45 сутки полета[10]. 1 сентября 2014 года «Фотон-М» совершил посадку на территории Оренбургской области[11]. После извлечения биообъектов из спускаемого аппарата для проведения первичного обследования было установлено, что мухи-дрозофилы перенесли космический полет хорошо, успешно развивались и размножались. Все гекконы погибли[12]. По одной из возможных версий, озвученной Сергеем Савельевым, Институт морфологии человека РАМН, гибель гекконов произошла примерно за полтора-два дня до посадки и была вызвана резким перепадом давления в результате сбоя системы жизнеобеспечения[13], гекконы умерли с разницей в несколько часов[14]. По другой версии, Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, гекконы погибли из-за понижение температуры до 15 градусов которое произошло 8 августа[13].

См. также

 • Фотон — серия космических кораблей предназначенная для технологических и научных исследований
 • Бион — серия космических кораблей предназначенная для проведения биологических исследований.

Примечания

Ссылки

⛭
 • GSAT-14
 • Thaicom 6
 • CRS Orb-1
 • TDRS-L
 • Прогресс М-22М
 • ABS-2, Athena-Fidus
 • Türksat 4A
 • USA-248
 • GPM Core, Ginrei, KSAT2, INVADER, OPUSAT, STARS-II, TeikyoSat-3, ITF-1
 • Экспресс-АТ1, Экспресс-АТ2
 • Astra 5B, Amazonas 4A
 • Космос-2494
 • Союз ТМА-12М
 • Shijian XI-06
 • USA-249
 • Sentinel-1A
 • IRNSS-1B
 • Прогресс М-23М
 • Ofek-10
 • USA-250
 • EgyptSat 2
 • SpaceX CRS-3, KickSat, PhoneSat 2.5, ALL-STAR/THEIA, SporeSat, TestSat-Lite
 • Луч-5В, KazSat-3
 • KazEOSat 1
 • Космос-2495
 • Экспресс-АМ4Р
 • USA-251
 • USA-252
 • Космос-2496, Космос-2497 , Космос-2498, Космос-2499
 • ALOS-2, Raijin-2, UNIFORM-1, SOCRATES, SPROUT
 • Eutelsat 3B
 • Союз ТМА-13М
 • Космос-2500
 • Deimos-2, KazEOSat 2, Hodoyoshi 3, Hodoyoshi 4, AprizeSat 9, AprizeSat 10, BRITE-Montreal, BRITE-Toronto, BugSat 1, SaudiSat-4, ТаблетСат-Аврора, UniSat 6 (AeroCube-6, ANTELSAT, Lemur-1, Tigrisat), DTUSat-2, Duchifat-1, NanoSatC-Br 1, PACE, Perseus-M No.1, Perseus-M No.2, PolyITAN-1, POPSAT-HIP-1, QB50P1, QB50P2, Flock-1c
 • SPOT 7, CanX-4, CanX-5, AISat, VELOX-I
 • OCO-2
 • Гонец-M №18, Гонец-M №19, Гонец-M №20
 • Метеор-М №2, AISSat-2, DX-1, Relek, SkySat-2, TechDemoSat-1, UKube-1
 • O3b FM3, O3b FM6, O3b FM7, O3b FM8
 • CRS Orb-2
 • Orbcomm FM103, Orbcomm FM104, Orbcomm FM106, Orbcomm FM107, Orbcomm FM109, Orbcomm FM111
 • Фотон-М4
 • Прогресс М-24М
 • USA-253, USA-254, USA-255
 • Georges Lemaître ATV
 • USA-256
 • AsiaSat 8
 • Яогань-20A, Яогань-20B, Яогань-20C
 • WorldView-3
 • Gaofen 2, Heweliusz
 • Galileo-FOC 1, Galileo-FOC 2
 • Chuangxin 1-04, Lingqiao
 • AsiaSat 6
 • Яогань-21, Tiantuo 2
 • MEASAT 3b, Optus 10
 • USA-257
 • SpaceX CRS-4
 • Союз ТМА-14М
 • Олимп-К
 • Shijian XI-07
 • Химавари-8
 • IRNSS-1C
 • Intelsat 30, ARSAT-1
 • Яогань-22
 • Экспресс АМ6
 • Чанъэ-5Т1
 • Shijian 11-08
 • Cygnus CRS Orb-3
 • Прогресс М-25М
 • USA-258
 • Меридиан-7
 • Союз ТМА-15М
 • Космос-2501
 • Хаябуса-2
 • Orion EFT-1
 • DirecTV-14, GSAT-16
 • CBERS-4
 • Яогань-25A, Яогань-25B, Яогань-25C
 • USA-259
 • Ямал-401
 • O3b FM9, O3b FM10, O3b FM11, O3b FM12
 • Кондор-Э № 2
 • Ангара-А5
 • Космос-2502

Аппараты, выведенные одной ракетой, разделены запятой (,), запуски — буллитом ().
Пилотируемые полёты выделены жирным текстом. Неудачные запуски выделены курсивом.

Фотон-М4 — Википедия

Фотон-М №4
Заказчик Россия Совет РАН по космосу, Федеральное космическое агентство РФ
Производитель Россия ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
Задачи исследования в области космической биологии и физиологии, космической технологии и биотехнологии, получение новых знаний по физике невесомости
Спутник Земли
Запуск 18 июля 2014 20:50 UTC
Ракета-носитель Союз-2.1a
Стартовая площадка Россия Байконур Пл. 31
Длительность полёта 45 суток
NSSDC ID 2014-041A
SCN 40095
Технические характеристики
Масса 6840 кг
Срок активного существования 60 суток
Высота орбиты 252 x 531 км

Фотон-М № 4 — российский научно-исследовательский спутник серии «Фотон-М». Предназначен для проведения экспериментов в области биологии, физиологии, космической технологии и биотехнологии в условиях микрогравитации. В результате работы аппарата ожидается получение новых знаний по физике невесомости, отработанных технологических процессов производства полупроводниковых материалов, биомедицинских препаратов с улучшенными характеристиками.

Заказчиками КА «Фотон-М» № 4 выступают Совет РАН по космосу и Федеральное космическое агентство.

Разработку и изготовление ракетно-космического комплекса «Фотон-М» № 4 осуществил Ракетно-космический центр «Прогресс».

Условия полёта

После вывода на рабочую орбиту космический аппарат ориентируется в орбитальной системе координат, затем происходит отключение системы управления и космический аппарат осуществляет неориентированный полёт, это обеспечивает благоприятную гравитационную обстановку на борту для проведения научной программы. После её выполнения восстанавливается ориентация аппарата, производится отделение спускаемого модуля и посадка на Землю.

Особенность Фотон-М4

Ранее в «Фотонах» для обеспечения электроэнергией использовались химические источники тока, и когда они расходовались, полет завершался. Как правило, длительность полета составляла не более 20 суток. На КА «Фотон-М4» бортовые аккумуляторы заряжаются за счет солнечных батарей, что увеличивает срок активного существования спутника на орбите. Также за счет перехода на солнечные батареи среднесуточное энергообеспечение КА увеличено до 1400 Вт (среднесуточное электропотребление обеспечивающей аппаратуры до 500 Вт, среднесуточное электропотребление научной аппаратуры до 900 Вт).

Второе принципиальное отличие от предыдущих «Фотонов» — объединенная двигательная установка. С её помощью возможность изменять параметры орбиты КА после отделения от РН. Если раньше спутник мог работать только на той орбите, на которую был выведен ракетой-носителем (около 300 км), то теперь появилась возможность изменить высоту орбиты. После отделения КА «Фотон-М4» от РН будет запущена двигательная установка, и аппарат выводится на более высокую круговую орбиту (высота 575 км, наклонение 64,90), что позволит улучшить уровень микрогравитации до 10-6[1].

Запланированная научная программа

Научная программа космического аппарата подразумевает проведение ряда экспериментов[2].

Эксперимент «Геккон-Ф4»

Целью данного эксперимента является изучение влияния микрогравитации на половое поведение, организм взрослых животных и эмбриональное развитие гекконов Phelsuma ornata[en] в двухмесячном орбитальном эксперименте. В эксперименте участвуют четыре самки и один самец.

Научный руководитель: д.б.н., проф. Савельев С. В.

Головные организации — исполнители:

Задачи:

 • создать условия для полового поведения, копуляции и размножения гекконов в орбитальном эксперименте;
 • заснять на видеокамеру половое поведение Phelsuma ornata и возможную откладку яиц, а также обеспечить максимальную вероятность выживания яиц, которые могут быть отложены в ходе эксперимента;
 • провести гистологические и иммуногистохимические исследования, которые позволят выявить возможные структурные и метаболические изменения в организме взрослых животных, а также особенности отложенных яиц и онтогенеза зародышей;
 • провести микротомографические исследования проксимальных хвостовых позвонков Phelsuma ornata;
 • проанализировать поведение гекконов по материалам видеорегистрации;
 • оценить возможность использования и разведения Phelsuma ornata в многолетних экспериментах.

Соисполнитель:

Эксперимент «Флуотрек»

Цель эксперимента: исследование динамики изменения состояния внутриклеточных систем при действии факторов космического полета; многопараметрический флуоресцентный анализ состояния иммунокомпетентных клеток in vitro в условиях микрогравитации.

Научный руководитель: д.м.н. Буравкова Л. Б.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • регистрация мембранного потенциала митохондрий на разных этапах КП с помощью флуоресцентных зондов;
 • регистрация внутриклеточного рН методом зондовой флуориметрии;
 • анализ влияния температуры на внутриклеточные процессы регуляции функционального состояния клетки in vitro при действии факторов космического полета;

Эксперимент «Метеорит»

Цель эксперимента: Исследование возможности выживания микроорганизмов на материалах, имитирующих основы метеоритов и астероидов.

Научный руководитель: д.м.н., проф., Ильин В. К.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • изучить влияние преадаптации носителей плазмид в условиях космического полета на сегрегационную стабильность плазмид и их мобилизационную активность;
 • изучить ревертирующюю способность микроорганизмов;
 • изучить возможность использования фуллеренов в качестве носителя тест-культур;

Эксперимент «Биофрост»

Цель эксперимента: изучение влияния условий космического полета на микробный комплекс, выделяемый из многолетнемерзлых отложений.

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ильин В. К., д.г-м.н. Гиличинский Д. А.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • подтвердить ранее полученные результатов о влиянии условий полета на численность жизнеспособных гетеротрофных микроорганизмов;
 • сравнить состав выделяемого микробного комплекса до и после полета;
 • провести модельные эксперименты по изучению влияния ионизирующих излучений низкой интенсивности на микроорганизмы в составе исследуемых образцов;
 • провести комплексную оценку воздействия групп факторов на микрофлору исследуемых образцов;
 • определить чувствительность микроорганизмов к различным факторам (группам факторов) в зависимости от возраста образца мерзлоты;
 • установить вероятные причины наблюдаемых изменений и сравнение полученных данных с результатами модельных экспериментов;

Эксперимент «Микология»

Цель эксперимента: структурно-функциональное исследование роста и развития чистой грибной культуры и грибной споровой массы (Pleurotus ostreatus), а также слоевища грибных симбиотических организмов (лишайники Peltigera aphthosa и Hypogymnia physodes) в условиях космического полета.

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ильин В. К.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Эксперимент «Биотрансформация»

Цель эксперимента: изучения процесса биодеградации полиэтиленовой пленки микроорганизмами без внесения дополнительных ингредиентов и принудительного удаления продуктов метаболизма в условиях космического полета.

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ильин В. К.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • оценить эффективность микробной декомпозиции биодеградируемого полимера в условиях космического полета;
 • оценить химический состав продуктов биодеградации;
 • оценить возможность микробной доочистки жидких продуктов первичной биотрансформации.

Объекты исследований: культуры аэробных бактерий, осуществляющие микробную декомпозицию биодеградируемого полимерного материала, используемого в качестве упаковочного средства.

Эксперимент «Биоэлектричество»

Цель эксперимента: исследование процесса получения электричества с помощью микроорганизмов — электрогенов в условиях невесомости.

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ильин В. К., к.т. н. Смирнов И. А.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • исследовать процессы формирования биопленок, содержащих микроорганизмы — электрогены на поверхности электродов в условиях невесомости;
 • исследовать влияние невесомости на величину электродных потенциалов микробного топливного элемента;
 • исследовать вклад седиментационного потенциала (потенциала Дорна) в величину электрического напряжения микробного топливного элемента;
 • исследовать энергетические характеристики процесса получения электричества с помощью микроорганизмов — электрогенов в условиях невесомости.

Объекты исследований: электрохимическими объектами исследований являются электроды (аноды и катоды) и катионообменные мембраны, образующие микробный топливный элемент; биологическими объектами исследований являются микробные ассоциации и/или чистые культуры микроорганизмов — электрогенов.

Эксперимент «Биорадиация-Ф»

Цель эксперимента: изучение биологически значимых характеристик космического ионизирующего излучения и эффектов его воздействия на биообъекты в условиях открытого пространства и внутри спутника.

Научный руководитель: к.физ.-мат. н. Шуршаков В. А.

Головная организация — исполнитель:

Соисполнитель:

Задачи:

 • проведение полетных радиобиологических экспериментов на биообъектах, не требующих создания и инсталляции на борт специальных систем поддержания их жизнедеятельности, и радиационно-физическое сопровождение этих и других экспериментов на КА «Фотон-М» № 4;
 • отработка методов и средств измерения спектра линейной передачи энергии космического излучения;
 • отработка средств и методов контроля радиационных условий с учётом вклада в дозу вторичных нейтронов космических излучений;
 • исследование радиационно-защитных свойств перспективных материалов в натурных условиях;
 • верификация методов расчета прохождения космических излучений через вещество защиты космических аппаратов с учётом вклада вторичных нейтронов;
 • верификация модельных описаний радиационных условий в околоземном космическом пространстве.

Объекты исследований: сухие семена, яйца шелкопряда, другие биообъекты, не требующие поддержания жизнедеятельности в условиях космического полета.

Научная аппаратура

Основной источник: [3]
Наименование аппаратурыНазначениеРазработчик (соисполнитель)
КБТС15Проведение исследований в области космического материаловедения, получение кристаллов большего размера для последующего промышленного примененияКБОМ им. В. П. Бармина
КСКМИсследование возможности трехосной компенсации низкочастотных микроускорений в ориентированном орбитальном полете КАГОУ ВП СГАУ
БиокультиваторПроведение биологических исследований в условиях космического полетаГНЦ РФ ИМБП РАН
ГК-04Проведение физиологических и биологических исследований на гекконах в условиях космического полетаСанкт-Петербургский филиал ФГУП «ЭПМ» ФМБА России СКТБ БИОФИЗПРИБОР
Платы полезной нагрузки ППН1, ППН2, ППН3 (в контейнерах снаружи СА)

Дозиметр РД3-Б3, НА «СПД», НА «Брадоз», сборка «Баблл детекторы» и др. (внутри СА)

Проведение автономных биологических, радиационно-физических, радиобиологических экспериментов в условиях космического полетаГНЦ РФ ИМБП РАН
Автономная научная аппаратура в том числе ФЛЮОР-П, МТЭ и др.Проведение экспериментов с гидробионтами и малыми цикловыми рыбами в водной среде в условиях космического полетаГНЦ РФ ИМБП РАН (ЗАО СКБ ЭО при ГНЦ РФ ИМБП РАН, ООО «НПП «БиоТехСис»)
Виброкон-ФМИзучение влияния управляемых вибраций на тепломассоперенос в жидкой фазе при моделировании направленной кристаллизации в условиях космического полетаЦНИИМаш (ЦСП)
СВС-ФМИсследования процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтезаЦНИИМаш (ЦСП)
ИМ-ФМРегистратор микроускоренийЦНИИМаш (ЦСП)
КалибрИсследование фазового перехода в эвтектических низкотемпературных сплавахЦНИИМаш (ЦСП)
Биоконт-ФЭПроведение экспериментов по гравитационной биологии и биотехнологииЦНИИМаш (ЦСП)
Виброзащитная платформаСоздание специальных условий для размещения научной аппаратурыЦНИИМаш (ЦСП)

Отказ канала передачи команд

19 июля 2014 года на четвёртом витке была нарушена работа канала приема команд на борту космического аппарата. Канал передачи телеметрической информации при этом продолжал работу. Поступающие данные говорили о корректности работы бортового комплекса управления, что позволяло обеспечить работоспособность и длительную работу аппарата в автономном режиме.[4]

Отказ канала приема команд не позволил осуществить перевод космического аппарата с опорной орбиты на околокруговую орбиту, который был запланирован на третий день после запуска[5].

26 июля связь с биоспутником «Фотон-М4» была восстановлена в полном объёме[6], переданы команды на продолжение выполнения задач полёта[7], однако подъём спутника на более высокую, изначально запланированную орбиту не осуществлялся, чтобы не нарушить условия проведения экспериментов, хотя и на более низкой орбите.

Окончание миссии

Первоначально программа полета планировалась длительность 60 суток[8], но по причине завершения программы научных экспериментов 27 августа, а также временных проблем с получением телеметрии при выполнении полета[9], было принято решение произвести посадку спускаемого аппарата «Фотон-М4» на 45 сутки полета[10]. 1 сентября 2014 года «Фотон-М» совершил посадку на территории Оренбургской области[11]. После извлечения биообъектов из спускаемого аппарата для проведения первичного обследования было установлено, что мухи-дрозофилы перенесли космический полет хорошо, успешно развивались и размножались. Все гекконы погибли[12]. По одной из возможных версий, озвученной Сергеем Савельевым, Институт морфологии человека РАМН, гибель гекконов произошла примерно за полтора-два дня до посадки и была вызвана резким перепадом давления в результате сбоя системы жизнеобеспечения[13], гекконы умерли с разницей в несколько часов[14]. По другой версии, Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, гекконы погибли из-за понижение температуры до 15 градусов которое произошло 8 августа[13].

См. также

 • Фотон — серия космических кораблей предназначенная для технологических и научных исследований
 • Бион — серия космических кораблей предназначенная для проведения биологических исследований.

Примечания

Ссылки

⛭
 • GSAT-14
 • Thaicom 6
 • CRS Orb-1
 • TDRS-L
 • Прогресс М-22М
 • ABS-2, Athena-Fidus
 • Türksat 4A
 • USA-248
 • GPM Core, Ginrei, KSAT2, INVADER, OPUSAT, STARS-II, TeikyoSat-3, ITF-1
 • Экспресс-АТ1, Экспресс-АТ2
 • Astra 5B, Amazonas 4A
 • Космос-2494
 • Союз ТМА-12М
 • Shijian XI-06
 • USA-249
 • Sentinel-1A
 • IRNSS-1B
 • Прогресс М-23М
 • Ofek-10
 • USA-250
 • EgyptSat 2
 • SpaceX CRS-3, KickSat, PhoneSat 2.5, ALL-STAR/THEIA, SporeSat, TestSat-Lite
 • Луч-5В, KazSat-3
 • KazEOSat 1
 • Космос-2495
 • Экспресс-АМ4Р
 • USA-251
 • USA-252
 • Космос-2496, Космос-2497 , Космос-2498, Космос-2499
 • ALOS-2, Raijin-2, UNIFORM-1, SOCRATES, SPROUT
 • Eutelsat 3B
 • Союз ТМА-13М
 • Космос-2500
 • Deimos-2, KazEOSat 2, Hodoyoshi 3, Hodoyoshi 4, AprizeSat 9, AprizeSat 10, BRITE-Montreal, BRITE-Toronto, BugSat 1, SaudiSat-4, ТаблетСат-Аврора, UniSat 6 (AeroCube-6, ANTELSAT, Lemur-1, Tigrisat), DTUSat-2, Duchifat-1, NanoSatC-Br 1, PACE, Perseus-M No.1, Perseus-M No.2, PolyITAN-1, POPSAT-HIP-1, QB50P1, QB50P2, Flock-1c
 • SPOT 7, CanX-4, CanX-5, AISat, VELOX-I
 • OCO-2
 • Гонец-M №18, Гонец-M №19, Гонец-M №20
 • Метеор-М №2, AISSat-2, DX-1, Relek, SkySat-2, TechDemoSat-1, UKube-1
 • O3b FM3, O3b FM6, O3b FM7, O3b FM8
 • CRS Orb-2
 • Orbcomm FM103, Orbcomm FM104, Orbcomm FM106, Orbcomm FM107, Orbcomm FM109, Orbcomm FM111
 • Фотон-М4
 • Прогресс М-24М
 • USA-253, USA-254, USA-255
 • Georges Lemaître ATV
 • USA-256
 • AsiaSat 8
 • Яогань-20A, Яогань-20B, Яогань-20C
 • WorldView-3
 • Gaofen 2, Heweliusz
 • Galileo-FOC 1, Galileo-FOC 2
 • Chuangxin 1-04, Lingqiao
 • AsiaSat 6
 • Яогань-21, Tiantuo 2
 • MEASAT 3b, Optus 10
 • USA-257
 • SpaceX CRS-4
 • Союз ТМА-14М
 • Олимп-К
 • Shijian XI-07
 • Химавари-8
 • IRNSS-1C
 • Intelsat 30, ARSAT-1
 • Яогань-22
 • Экспресс АМ6
 • Чанъэ-5Т1
 • Shijian 11-08
 • Cygnus CRS Orb-3
 • Прогресс М-25М
 • USA-258
 • Меридиан-7
 • Союз ТМА-15М
 • Космос-2501
 • Хаябуса-2
 • Orion EFT-1
 • DirecTV-14, GSAT-16
 • CBERS-4
 • Яогань-25A, Яогань-25B, Яогань-25C
 • USA-259
 • Ямал-401
 • O3b FM9, O3b FM10, O3b FM11, O3b FM12
 • Кондор-Э № 2
 • Ангара-А5
 • Космос-2502

Аппараты, выведенные одной ракетой, разделены запятой (,), запуски — буллитом ().
Пилотируемые полёты выделены жирным текстом. Неудачные запуски выделены курсивом.

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Фотоны (от греческого φως, что означает света ) во многих атомных моделях в физике — это частицы, которые пропускают свет. Другими словами, свет переносится фотонами в космосе. Фотон — это элементарная частица, которая является собственной античастицей. В квантовой механике каждый фотон имеет характерный квант энергии, который зависит от частоты: фотон, связанный со светом с более высокой частотой, будет иметь больше энергии (и будет связан со светом с более короткой длиной волны).

Фотоны имеют массу покоя 0 (ноль). Однако теория относительности Эйнштейна утверждает, что у них действительно есть определенный импульс. Прежде чем фотон получил свое название, Эйнштейн возродил идею о том, что свет — это отдельные части энергии (частицы). Эти частицы стали известны как фотоны.

Фотон обычно обозначается символом γ (гамма),

Фотоны — это элементарные частицы. Хотя их можно создавать и уничтожать, их жизнь бесконечна.

В вакууме все фотоны движутся со скоростью света c , что составляет 299 792 458 метров (приблизительно 300 000 километров) в секунду.

Фотон имеет заданную частоту, которая определяет его цвет. Радиотехника широко использует частоты. За пределами видимого диапазона частота обсуждается меньше, например, она мало используется для различения рентгеновских фотонов и инфракрасного излучения. Частота эквивалентна энергии кванта фотона, как это связано с уравнением постоянной Планка,

E = hf {\ displaystyle E = hf},

где E {\ displaystyle E} — энергия фотона, h {\ displaystyle h} — постоянная Планка, а f {\ displaystyle f} — частота свет, связанный с фотоном.Эта частота, f {\ displaystyle f}, обычно измеряется в циклах в секунду или, что эквивалентно, в Гц. Энергия кванта различных фотонов часто используется в камерах и других машинах, которые используют видимое и превышающее видимое излучение. Это потому, что эти фотоны достаточно энергичны, чтобы ионизировать атомы.

Еще одно свойство фотона — это длина волны. Частота f {\ displaystyle f}, длина волны и скорость света c {\ displaystyle c} связаны уравнением

c = fλ {\ displaystyle c = f \ lambda},

, где λ {\ displaystyle \ lambda} (лямбда) — длина волны или длина волны (обычно измеряется в метрах.)

Еще одно важное свойство фотона — его полярность. Если вы увидели гигантский фотон, летящий прямо на вас, он мог бы показаться полосой, хлестающей вертикально, горизонтально или где-то посередине. Поляризованные солнцезащитные очки предотвращают прохождение фотонов вверх и вниз. Таким образом они уменьшают блики, поскольку свет, отражающийся от поверхностей, имеет тенденцию лететь именно так. Жидкокристаллические дисплеи также используют полярность для контроля прохождения света. Некоторые животные могут видеть поляризацию света.

Наконец, фотон имеет свойство, называемое вращением.Спин связан с круговой поляризацией света.

Свет часто создается или поглощается, когда электрон набирает или теряет энергию. Эта энергия может быть в виде тепла, кинетической энергии или другой формы. Например, лампа накаливания использует тепло. Увеличение энергии может подтолкнуть электрон на один уровень вверх в оболочке, называемой «валентностью». Это делает его нестабильным, и, как и все остальное, он хочет находиться в состоянии минимальной энергии. (Если состояние наинизшего уровня энергии сбивает с толку, возьмите карандаш и бросьте его.Оказавшись на земле, карандаш будет в более низком энергетическом состоянии). Когда электрон опускается обратно в более низкое энергетическое состояние, ему необходимо высвободить энергию, которая его ударяет, и он должен подчиняться закону сохранения энергии (энергия не может быть ни создана, ни уничтожена). Электроны выделяют эту энергию в виде фотонов, и при более высоких интенсивностях этот фотон можно увидеть как видимый свет.

Фотоны и электромагнитная сила [изменить | изменить источник]

В физике элементарных частиц фотоны несут ответственность за электромагнитную силу.Электромагнетизм — это идея, сочетающая электричество с магнетизмом. Один из распространенных способов, которым мы испытываем электромагнетизм в нашей повседневной жизни, — это свет, который вызван электромагнетизмом. Электромагнетизм также отвечает за заряд, поэтому вы не можете просунуть руку сквозь стол. Поскольку фотоны являются частицами электромагнетизма, несущими силу, они также являются калибровочными бозонами. Считается, что некоторая материя, называемая темной материей, не подвержена влиянию электромагнетизма. Это означало бы, что темная материя не имеет заряда и не излучает свет.

.

Фотон — Википедия

фотон — это квантовая энергия, связанная с электромагнетизмом (все радиоприемники с гамма-излучением на проходе с видимым светом), которая представляет определенные черты характера. En theory quantique des champs, le photon is la specific medule médiatrice de l’interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux частных chargées electriquement intergissent, это взаимодействие se traduit d’un point de vue quantique по сравнению с заменяет фотонов.

Количественная оценка транспортной энергии по свету в результате развития Альберта Эйнштейна в 1905 году, в рамках исследования районного корпуса нуар Макса Планка, для исследования нового фотоэлектричества. Pas être включает в себя кадры из классической модели ондулографического люмьера, mais aussi par souci de cohérence théorique entre la Physique statistique et la Physique ondulatoire [3] . Decouverte de l’effet Compton в 1923 году, не имеет права собственности на световые приборы, и предлагает количественный механический и дуальный объемный членский состав, принимающий участие в рассмотрении квантового номера на 1926 год за 96 год.

Les Photons sont des «packets» d’énergie élémentaires, ou Quanta de rayonnement électromagnétique, qui sont échangés lors de l’absorption or de l’émission de lumière par la matière. De plus, l’énergie et la Quantité de mouvement (pression de rayonnement) d’une onde électromagnétique monochromatique sont égales à un nombre entier de fois celles d’un photon.

Le concept de photon a donné lieu à des avancées importantes en Physique expérimentale et théorique, telles que les lasers, lescondsats de Bose-Einstein, l’optique quantique, la teorie quantique des champs et l’interpréttique quantique quantique de la champs et l’interpréttique quantique quantique de la champs et l’interpréttique quantique quantique de la proabiliste de la champs .{2}}.

L’énergie d’un photon de lumière visible est de l’ordre de 2 eV , ce qui est extrêmement faible: un photon seul est invisible for l’œil d’un animal et les sources de rayonnement ambuelles (антенны , лампы, лазер и т. д.), производящий большие количества фотонов, объясняющий, что природа «гранулирует» светящуюся энергию, создавая сложные ситуации в образовательных ситуациях. Наиболее вероятный возможный вариант производства фотонов un par un grâce aux processus suivants:

Origine du terme «фотон» [модификатор | код файла-модификатора]

Le существенный мужской [4] , [5] «фотон» (произношение [fɔtɔ̃] en français standard) [5] est dérivé [4] de «photo-» [4 ] , [5] с суффиксом «-on» [5] .La base «photo-» est tirée du grec ancien φῶς, φωτός ( phôs, phōtós ) qui signifie «lumière» [6] , [7] . Суффикс «-on» est, quant à lui, tiré de la final de «électron» [8] . «Фотон» оформлен в частичном стиле люмьер и ассоциаций энергетики. Comme on le retrouve dans l’article d’Albert Einstein de [9] , l’échange d’énergie quantifié entre la lumière et la matière originellement été désigné par «квантовая энергия» ( quantum) ) или «Quantum lumineux» ( Lichtquant ).О проблеме премьера следа терма «фотон» в в предложении американского психолога и психофизиолога Леонарда Т. Троланда () [10] pour désigner l’unité ultérieicing nommée le troland [11] или люксон [12] . Le Terme Fut Ensuite Repris dans le cadre d’études sur la Physiologie de la Perception visuelle: Джон Джоли () ainsi utilisé le nom de photon en [13] , pour désigner l’énergie correant à un стимулом élémentaire allant de la rétine au cerveau.В публикациях биологического химика Рене Вурмзера () и aussi utilisé le terme [14] , [15] . Il a été repris une fois par Frithiof (Fred) Wolfers (- ) dans une note présentée à l’Académie des Sciences par Aimé Cotton le 26 juillet 1926 [16] dans son étude des bords frangés de l’ombre d’un objet opaque éclairé. Эта игра является авантюристом Гилберта Н. Льюиса () в письме на Nature publiée le 18 декабря 1926 г. [17] .C’est à cette époque que le terme « photon «, Fut largement accepté par la communauté scientifique.

En Physique des Partules et Des High Energies, un photon is usuellement représenté par le symbol γ {\ displaystyle \ gamma} (lettre grecque gamma} (lettre grecque gamma), en lien avec les rayons gammas découverts en 1900 par Paul Villard

009 [18] [18] , [19] . En 1914, Rutherford et Edward Andrade [20] démontraient que ces rayons gammas étaient bien du rayonnement électromagnétique, Com la lumière.

Развитие понятия «люминесцентные» [модификатор | код файла-модификатора]

La description de la lumière a suivi au cours de l’histoire un curieux mouvement de balancier entre une vision corpusculaire et une vision ondulatoire. Dans la plupart des théories jusqu’au XVIII e siècle, on considère que la lumière est constituée departules. Bien que des modèles ondulatoires soient предложение по Рене Декарту (1637) [21] , Robert Hooke (1665) [22] et Christian Huygens (1678) [23] , les modèles specific resttent dominants, en partie en raison de l’influence d’Isaac Newton [24] .Изменение парадигмы вместо партии мизансцен и свидетельств световых явлений Томаса Янга и Огюстена Френеля в начале XIX и эпохи и т. Д. 1850-х годов. [25] à la suite de l’expérience menée par Léon Foucault sur la vitesse de la lumière. Предписание Максвелла в 1865 году к факту, что люминесцентное освещение соит на электромагнетизме [26] , suivie de la confirm expérimentale de Hertz en 1888 [27] , похоже на coup de grâce aux théories corpusculaires de la lumière.

Теория ондультурной жизни Максвелла, не знающая, что это за счет toutes les propriétés de la lumière. Cette théorie prédit que l’énergie d’une onde lumineuse depend seulement de l’amplitude de l’onde, mais pas de sa fréquence; или de nombreuses expériences indiquent que l’énergie transférée de la lumière aux atomes depend seulement de la fréquence et non de l’amplitude. Например, определенные взаимодействия, которые не могут быть возможны в присутствии суффизантного света: en dessous d’une fréquence seuil, quelle que soit l’intensité incidente, la lumière ne peut amorcer la réaction.De manière similaire, dans l’effet photoélectrique, les electrons ne sont éjectés d’une plaque de métal qu’au-dessus d’une определенной частоты, et l’énergie des electrons, depend de la fréquence de l’onde, et non амплитуда де Сона. Dans le même ordre d’idée, les résultats obtenus à la fin du XIX e et au début du XX e siècle sur le rayonnement du corps noir [28] воспроизводит этот метод Max Planck en 1900 en supposant que la matière intergissant avec une onde selectromagnétique de fréquence ν {\ displaystyle \ nu} ne peut Recevoir or émettre de l’énergie électromagnétique que par paquets de valeur bien déterminée hégale ν {\ displaystyle \ nu} ces paquets étant аппеле квантов [29] , [30] .

Puisque les équations de Maxwell autorisent n’importe quelle valeur de l’énergie électromagnétique, la plupart des Physiciens pensaient initialement que cette quantification de l’énergie échangée était due à Люмьер. В 1905 г. «Эйнштейн фут-ле-премьер предлагал количественную оценку энергии с учетом собственной собственности la lumière elle-même [3] ». Bien qu’il ne remette pas en cause la validité de la théorie de Maxwell, Einstein montre que la loi de Planck et l’effet photoélectrique pourraient être Expiqués si l’énergie de l’onde électromagnétique, était localisée dans des quencés ponct indépendamment les uns des autres, même si l’onde elle-même était étendue continuement dans l’espace [3] .В своей статье Эйнштейн подготовил энергопотребление электронов, использующих фотоэлектричество, независимо от линии связи. Это доказательство, подтверждающее опыт Роберта Эндрюса Милликена в 1916 году, после того, как оно было сделано, — параллельный эксперимент с подачей подагры — Нобелевская премия 1923 года [31] . En 1909 и 1916, Einstein montre que, si la loi de Planck du rayonnement du corps noir est exacte, les кванты энергии doivent également transporter une impulsion p = h / λ {\ displaystyle p = h / \ lambda}, ce qui en fait des Partules à part entière [арт.nécessaire] . L’impulsion du photon — это мизансцен, доказанная Артуром Комптоном [32] , ce qui lui valut le prix Nobel de 1927.

Возражения против гипотез люмьерных квантов [модификатор | код файла-модификатора]

Pendant tout le début du XX e siècle cependant, la notion de photon reste discutée, Principalement en raison de l’absence d’un formisme permettant de combiner les phénomènes ondulatoires avec les phénomères nouvelomeires corpuspuspuspuspuspus.Ainsi en 1913, dans une lettre de Recommandation en faveur de l’admission d’Einstein à l’académie des Sciences de Prusse, Planck écrit [33] :

«Il ne faut pas trop lui tenir rigueur de ce que, dans ses spéculations, il ait contextlement pu dépasser sa cible, сравнимо с гипотезой люминесцентного излучения. »

De nombreux effets mettant en évidence la nature quantifiée de la lumière peuvent en fait être également Expiqués par une théorie semiclassique, dans laquelle la matière est quantifiée mais la lumière est uncomagnérérérérérérée.Parmi les phénomènes ainsi explicables, on peut par example citer l’existence d’un seuil dans l’effet photoélectrique, la Relations entre l’énergie de l’électron émis et la fréquence de l’onde, le regroupement des photoelectrons dans un interféromètrique Hanbury Brown et Twiss, ainsi que la statistique poissonienne des comptes [34] . Contrairement à une idée répandue, l’effet photoélectrique n’est donc pas la preuve absolue de l’existence du photon (bien que surees expériences sur l’effet photoélectrique ne puissent cependant pas être Expériques par une théorie semiclass) 9 .

Эксперимент Комптона не существует плюс осязаемый фотон, полученный благодаря диффузии электронов по районам X s’explique bien en attribuant au photon le moment cinétique prédit Эйнштейна. Cette expérience marque une étape décisive, après laquelle l’hypothèse des Quanta de lumière emporte l’adhésion de la majorité des Physiciens [31] . Dans une dernière предварительные из sauver la вариации продолжают de l’énergie électromagnétique et de la rendre Compatible avec les expériences, Bohr, Kramers et Slater développent un modèle basé sur deux hypothèses drastiques [35] :

 • L’énergie et l’impulsion ne sont conservées qu’en moyenne, mais pas lors des processus élémentaires tels que l’absorption et l’émission de lumière.Продолжается действие разрешения на прекращение изменений энергии атома с вариациями энергии люмьерного типа;
 • La causalité est Abandonnée. Например, спонтанная эмиссия — это простая эмиссия, индуктивная по своей электромагнетизме, «добродетель».

Cependant, des expériences de diffusion Compton, plus précises montrent que l’énergie et l’impulsion sont conservées extraordinairement bien lors des processus élémentaires, et également que le recul de l’électron et la généauration d’unésauration диффузия Комптона подчиняется причинно-следственной связи за 10 секунд.Вследствие этого Бор и его сотрудники не создали модель «похорон австралийских почетных званий, которые возможны» [36] . Sur le front théorique, l’électrodynamique quantique creatée par P.A.M. Дирак parvient à donner une théorie complete du rayonnement — et des électrons — объясняет двойственный корпускул. Депутат эпохи, и заметки об изобретении лазера, подтвержденные опыты о создании плюсов и прямом существовании фотонов и полуклассических теорий [37] .Il est notamment devenu possible de mesurer la présence d’un photon sans l’absorber, démontrant ainsi de manière directe la quantification du champ électromagnétique [38] , [39] , de sorte que la préhibited d’Einstein est considéréecom prouvée.

Нобелевская премия за фотон [модификатор | код файла-модификатора]

Нобелевская премия с атрибутами фотона:

p=h/\lambda

Заряд [модификатор | код файла-модификатора]

Фотон не заряжен в электричестве [47] , плюс подробные сведения об опыте, не совместимые с нижним электрическим зарядом размером 1 × 10 −35 и [2] (предыдущие оценки: максимальные оценки: 5 × 10 −30 e [48] ).Un photon a deux états de polarization possible et est décrit par trois paramètres Continus: les composantes de son vecteur d’onde, qui déterminent sa longueur d’onde λ и в направлении распространения. Les Photons sont émis à partir de plusieurs processus, par instance lorsqu’une charge est accélérée, quand un atome ou un noyau saute d’un niveau d’énergie élevé à un niveau plus faible, ou quand une specificule et son antiparticule s’annih . Фотоны не поглощают частично обратный процесс, в частности, в результате образования частиц и сыпучих античастиц или в атомных переходах и ядерных атомах по сравнению с энергией энергии.

Массовое и количественное движение [модификатор | код файла-модификатора]

Поток фотонов способен модифицировать жизнеспособные материалы (частицы, атомы, молекулы и т. Д.). Сохранение количества движения, подразумевающего, что кван фотон может дать импульс не нулевой.

Le photon est cependant sans masse. Опыт не совместим с массой до 10 −54 кг [1] , соит 5 × 10 −19 эВ / c 2 (по оценкам, предшествующим положению предельного верхнего уровня на 6 × 10 −17 эВ / c 2 [48] , [49] et 1 × 10 −18 эВ / c 2 [2] ); на admet généralement que le photon a une masse nulle.

Классическое определение количества движения (produit de la masse par la vitesse) peut sembler amener ainsi à une противоречия. L’explication est que, dans le cadre relativiste, ce qui est conservé n’est plus à proprement parler séparément l’énergie et la Quantité de mouvement, mais un objet plus abstrait les combinant, le quadri-moment. En relativité restreinte, on démontre ainsi que la Relationship Entre l’énergie E {\ displaystyle E}, l’impulsion p {\ displaystyle p} et la masse m {\ displaystyle m} d’une specule s’écrit: E2 = c2p2 + m2c4 {\ displaystyle E ^ {2} = c ^ {2} p ^ {2} + m ^ {2} c ^ {4}} (où c est la vitesse de la lumière dans le vide).Ainsi pour un photon de masse nulle (et donc de vitesse c {\ displaystyle c} dans tous les référentiels), на простом соотношении: E = c • p (d’ailleurs valide pour toute частичка без массы); l’impulsion p ainsi définie (et valant p = E / c = hν / c {\ displaystyle p = E / c = h \ nu / c}, où h {\ displaystyle h} est la constante de Planck et ν {\ displaystyle \ nu} la fréquence du rayonnement électromagnétique) se comporte com la Quantité de mouvement classique, par example dans le calc de la pression de rayonnement.On Trouvera une analysis plus détaillée de ce calc (et de ses conséquences sur la вариации длинного длинного фотона во время столкновений inélastique) в комптоне диффузии частиц.

Spin [модификатор | код файла-модификатора]

Возможная игра фотона в спине, которая не зависит от частоты, и она не имеет разрешения на 1, имеет разрешение априори троек для проекции: -1, 0 и 1. quantique des champs, du fait de la nulle du photon.L’amplitude du spin est 2ℏ {\ displaystyle {\ sqrt {2}} \ hbar} et la composante mesurée dans la direction de distribution, appelée hélicité, doit être ± ℏ {\ displaystyle \ pm \ hbar}. Les deux hélicités возможных, соответствующих aux deux états, возможных циркулирующих поляризаций фотонов (horaire et anti-horaire). Comme en électromagnétisme classique, линейная поляризация соответствует суперпозиции двух противоположностей.

Autres propriétés [модификатор | код файла-модификатора]

 • Фотон является стабильной теорией, имеет ограничение на время жизни, детерминировано в верхней части массы, 10 18 и [1] .
 • Монохроматический световой поток ν {\ displaystyle \ nu} est constituée de Photons d’énergie E dependant uniquement de ν {\ displaystyle \ nu}:
E = ℏω = hν = hνstylec E = \ hbar \ omega = h \ nu = {\ frac {hc} {\ lambda}}},
et de Quantité de mouvement (ou impulsion ) p :
п знак равно ℏk {\ displaystyle \ mathbf {p} = \ hbar \ mathbf {k}},
оù ℏ знак равно час / 2π {\ displaystyle \ hbar = h / 2 \ pi} (константе де Дирака или константе де Планка редуите), k {\ displaystyle \ mathbf {k}} — это вектор для определения фотона, d ‘амплитуда k = 2π / λ {\ displaystyle k = 2 \ pi / \ lambda} и дириже селон в направлении распространения фотона, et ω = 2πν {\ displaystyle \ omega = 2 \ pi \ nu} находится на угловой скорости.Comme pour les autres partules, un photon peut se Trouver dans un état d’énergie n’est pas bien définie, com dans le cas d’un paquet d’onde. Dans ce cas, l’état du photon est décomposable en une superposition d’ondes monochromatiques de longueurs d’onde voisines (посредством преобразования де Фурье).
 • Классические формулы энергии и количества движения электромагнитных излучений, связанных с полученными результатами, и с тепловыми эффектами, связанными с фотонами.Например, давление электромагнитных излучений на объект, обеспечивающий передачу количества движущихся фотонов по единице температуры и поверхности объекта.
 • Lorsqu’ils se déplacent dans la matière, лесные фотоны, взаимодействующие с электрическими зарядами, присутствующими в среде для создания вместо новых квазичастиц; ainsi, dans un diélectrique, единственная поляризация, сосуществующая с электромагнитным магнитом, для того, чтобы не было связи, связанной с отношением дисперсии, являющейся разной; lorsque cette onde est quantifiée, on obtient des Partules quantifié quantifié de la matière.Les polaritons se déplacent moins vite que les photons dans le vide; schématiquement, on peut dire que le photon se déplace toujours à la même vitesse mais qu’il est Absorté et réémis, un peu plus tard, par les atomes de la matière, ce qui donne l’impression — макроскопическое восприятие — que la lumière ralentit.
 • Термодинамика, позволяющая использовать систему, составляющую фотоны, не содержит сборки бозонов на сайтах прав собственности. C’est le gaz de photons.

Характеризация и единицы [модификатор | код файла-модификатора]

Le photon peut être caractérisé номинал:

При обмене энергией на hc {\ displaystyle hc} et exprimée en cm − 1 {\ displaystyle cm ^ {- 1}}, par kB {\ displaystyle k_ {B}} и exprimée на K {\ displaystyle K } Или размерность для mec2 {\ displaystyle m_ {e} c ^ {2}}.

Bille de lumière [модификатор | код файла-модификатора]

Премьерный снимок фотона в «билле люмьер», люмьер серит, составленный из зерна, в пути на 299 792 458 м / с (Vitesse de la lumière).

Dans ce modèle, un flux d’énergie lumineuse donné est décomposé en billes d’énergie depend de la longueur d’onde λ et vaut h.c / λ . Ainsi, pour une lumière monochromatique (c’est-à-dire dont le specter se résume à une seule longueur d’onde), le flux d’énergie est composé en beaucoup de billes «molles» si la longueur d’onde est grande (du côté du rouge), ou de peu de billes «dures» si la longueur d’onde est petite (du côté du bleu) — les qualificatifs «molles» et «dures» sont relatifs à la Quantité d’énergie électromagnétique qu ‘ elles comportent.

Si la lumière est composée de plusieurs longueurs d’onde, alors le flux d’énergie se compose de billes de «duretés» diverses.

Cette vision, simpleiste selon les normes actuelles, ne permet pas d’expliquer correctement toutes les propriétés de la lumière.

Dualité onde-corpuscule [модификатор | код файла-модификатора]

{\displaystyle m_{e}c^{2}} Exemple de paquet d’onde, представляющий одноцветный монохромный длинный текст в большом объеме.

«Фотон» — это концепция для изучения взаимодействия в области электромагнетизма и материалов.Comme pour les autres Partules élémentaires, il a une dualité onde-Partule. On ne peut parler de photon en tant que specialule qu’au moment de l’interaction. En dehors de toute взаимодействия, on ne sait pas — et on ne peut pas savoir — quelle «forme» a ce rayonnement. On peut se représenter intuitivele le photon dans le cadre de cette dualité Com une Concount ponctuelle qui ne se formerait qu’au moment de l’interaction, puis s’étalerait и se reformerait au moment d’une autre взаимодействия.On ne peut donc pas parler de «localization» ni de «trajectoire» du photon, pas plus qu’on ne peut parler de «localization» ni de «trajectoire» d’une onde.

On ne peut en fait voir le photon que Com une specific quantique, c’est-à-dire un objet mathématique défini par sa fonction d’onde qui donne la probabilité de présence. Elle présentera généralement la forme d’un paquet d’onde. Cette fonction d’onde et l’onde électromagnétique classique entretiennent des rapports étroits mais ne se confondent pas.

Ainsi, l’onde électromagnétique, c’est-à-dire la valeur du champ électrique et du champ magnétique en fonction de l’endroit et du момент (E → (x →, t) {\ displaystyle {\ vec { E}} ({\ vec {x}}, t)} et B → (x →, t) {\ displaystyle {\ vec {B}} ({\ vec {x}}, t)}), а не двойные значения:

 • macroscopique: lorsque le flux d’énergie est suffisamment important, ce sont les champs électrique et magnétique mesurés par un appareil macroscopique (например, приемная антенна, не электроскоп или зонд Холла); {\vec {B}}({\vec {x}},t) Электромагнитное оружие: колебательное соединение электрического и магнетического чемпионов, яркий образец диполя.Le vecteur v → {\ displaystyle {\ vec {v}}} указывает направление распространения радиуса.
 • Microscopique: elle représente la probabilité de présence des Photons, c’est-à-dire la probabilité qu’en un endroit donné il y ait une quantifiée (c’est-à-dire d’une énergie déterminée) .

Notes [модификатор | код файла-модификатора]

 1. ↑ Un photon dans le vide se déplace à la «vitesse de la lumière dans le vide», ce qui implique d’après la théorie de la relativité que, dans son «référentiel», toutes les durées sont nulles (ce qui empêche d’ailleurs de définir réellement un référentiel attribute à un Photon).
 2. ↑ La matière est constituée de fermions, com, entre autres, les quarks dont sont faits les noyaux atomiques, et les electrons qui leur sont liés.

Références [модификатор | код файла-модификатора]

 1. a b c et d « Заменяет нейтрино », Pour la science , n o 431, , p. 7
 2. a b c et d (ru) C. Amsler et al. (Particle Data Group), « Обзор физики элементарных частиц: калибровочные бозоны и бозоны Хиггса », Physics Letters B , vol. 667, 2008 +2009 частичное обновление, стр. 1 (lire en ligne)
 3. a b et c Françoise Balibar, Einstein 1905, de l’éther aux Quanta , éditions PUF, 1992, (ISBN 2-13-044298-6)
 4. a b et c «Photon», dans le Dictionnaire de l’Académie française , sur Centre national de ressources textuelles et lexicales.
 5. a b c et d Лексикографические и этимологические определения «фотона» Трезор французского информационного языка , на сайте национального центра текстовых и лексических ресурсов.
 6. ↑ «Photo-», dans le Dictionnaire de l’Académie française , sur Centre national de ressources textuelles et lexicales (sens I ).
 7. ↑ Лексикографические и этимологические определения «фото-» Трезор французского информационного языка , на сайте национального центра текстовых и лексических ресурсов.
 8. ↑ Лексикографические и этимологические определения «-он» (sens II ) на Трезор французского информационного языка , на сайте национального центра текстовых и лексических ресурсов.
 9. ↑ «» Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt «A. Einstein, 18 mars 1905 »,
 10. ↑ Kragh 2014.
 11. ↑ Jerrard et McNeill 1992, с.т. троланд, л. 170.
 12. ↑ Jerrard et McNeill 1992, s.v. люксон, стр. 93.
 13. ↑ Джоли 1921.
 14. ↑ Wurmser 1925a, n. 1, с. 60.
 15. ↑ Wurmser 1925b, с. 375.
 16. ↑ Wolfers 1926, p. 276 и 277.
 17. ↑ Льюис 1926.
 18. (en) P Villard, « Sur la réflexion et la refraction des rayons cathodiques et des rayons déviables du radium », Comptes Rendus , vol. 130, , стр. 1010–1012.
 19. (ru) P Villard, « Sur le rayonnement du radium », Comptes Rendus , vol. 130, , стр. 1178–1179 (фр)
 20. (ru) Э. Резерфорд, « Длина волны мягких гамма-лучей от радия B », Philosophical Magazine , vol. 27, , стр. 854–868.
 21. ↑ Рене Декарт, Discours de la méthode ,
 22. ↑ Robert Hooke, Micrographia: или некоторые физиологические описания крошечных тел, сделанные с помощью луп, с наблюдениями и запросами по ним , (lire en ligne) .
 23. ↑ Christian Huygens, Traité de la lumiere ,
 24. ↑ Isaac Newton, Opticks , Dover Publications, , Книга II, Часть III, Утверждения XII – XX; Запросы 25–29 с.
 25. ↑ Джед З. Бухвальд, Возникновение волновой теории света: оптическая теория и эксперимент в начале девятнадцатого века , University of Chicago Press,
 26. (en) Джеймс Клерк Максвелл, « Динамическая теория электромагнитного поля », Philosophical Transactions of the Royal Society of London , vol. 155, , стр. 459-512 (lire en ligne [PDF] ) Эта статья искала презентацию Максвелла à la Royal Society 8 декабря 1864 года.
 27. (ru) H Hertz, « Über Strahlen elektrischer Kraft », Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Берлин) , vol. 1888, , стр. 1297–1307 (de)
 28. ↑ « Вильгельм Винная Нобелевская лекция » от 11 декабря 1911 г.
 29. (ru) M Planck, « Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum », Annalen der Physik , vol. 4, , стр. 553–563 (de)
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *